Onze werkwijze

Aanmelding

Je kan je aanmelden op eigen initiatief of op basis van een doorverwijzing van bv. school, CLB, huisarts, specialist, orthodontist, …

De aanmelding gebeurt via het contactformulier én het online inboeken van een intakegesprek.

Zo krijg je al een vragenlijst van me opgestuurd welke al kan ingevuld worden alvorens op intakegesprek te komen.

Intakegesprek

Dit is een verkennend gesprek waarin geluisterd wordt naar jouw hulpvraag of die van je kind. Wanneer ik je verder kan helpen, word je doorverwezen naar een dokter.

Breng op dit gesprek zeker mee: identiteitskaart, klevertjes van de mutualiteit, belangrijke papieren of onderzoeken die je al in jullie bezit hebben.

Specialist

Afhankelijk van de hulpvraag, word je kind doorgestuurd naar de desbetreffende specialist. Deze vult het eerste luik van het voorschrift in. Hierna kan je kind onderzocht worden.

Testfase

Op basis van het intakegesprek, selecteer ik de nodige testen en onderzoek ik je kind uitgebreid. De informatie van het onderzoek wordt verwerkt en gerapporteerd in een verslag.

Specialist

De specialist vult het derde luik van het voorschrift in.

Adviesgesprek

De resultaten van het onderzoek worden uitgebreid besproken. We stellen samen de therapiedoelen op en het therapieproces wordt geduid.

Therapie

Indien de onderzoeksresultaten goedgekeurd worden door de arts en door de mutualiteit kan de therapie gestart worden.