JANA VERZELE

Studie en opleiding?

Ik (° 1989) studeerde in 2013 af te Gent aan de Arteveldehogeschool als logopedist.

Ondertussen deed ik in het werkleven reeds ervaring op in het GON-onderwijs en in de revalidatiesector waar ik voornamelijk kinderen met een complexe ontwikkelingsstoornis begeleidde (taal- en spraakstoornissen, schoolse vaardigheden, ADHD, autisme, verstandelijke beperking).

Werkervaring en interesses?

Ik werk in mijn eigen zelfstandige praktijk waar ik kinderen met taalontwikkelings- en spraakklankstoornissen (fonologisch, fonetisch, motorisch en myofunctioneel) behandel.

Daarnaast werk ik ook in het revalidatiecentrum in Halle waar ik kinderen met ASS en ADHD behandel.

Daarnaast ben ik mama van twee kinderen, wat me nog meer ervaren maakt in het opvolgen van baby’s/peuters en kleuters.

Bijscholingen en cursussen?

Ik school me regelmatig bij, voornamelijk op vlak van taal- en spraakklankontwikkeling van zeer jonge kindjes tot lagere schoolleeftijd. Dit houdt in zowel communicatie bij peuters, waarbij de taalontwikkeling moeizaam of niet op gang komt, alsook de spraakontwikkeling. Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen en myofunctionele problemen.

Bijscholingen en opleidingen die ik onder andere volgde: Leertraject fonologie in de praktijk, Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen, Hodson & Paden, Morfosyntaxis bij jonge kinderen, PROMPT basiscursus en verdiepingscursus, Spraakmotorische stoornissen herkennen en behandelen, OMFT cursus basis- en verdiepingscursus en OMFT- Traject, bijscholingen rond schisis, Impacttraining en ASS-opleiding, Denkstimulerende Gesprekstechnieken, Digitaliseringstraject, Rekenproblemen tot 20, 100, 1000, kommagetallen, breuken, metend rekenen, Spelling- en leesproblemen en interventie.

Als logopedist ben ik lid van de werkgroep ‘logopedische begeleiding van baby’s en peuters met schisis’, een onderzoeksgroep gericht op de preventie van communicatieve problemen en verbetering van de begeleiding bij taal-, spraak- en myofunctionele problemen.

Ik ben gecertificeerd Hanen-, Impact- en PROMPT- therapeut.

LIESELOTTE SONCK

Studie en opleiding?

Ik (°1992) studeerde in 2013 af als logopedist te Gent aan de Arteveldehogeschool. 

Voor ik effectief aan de slag ging besloot ik om de Banaba Buitengewoon Onderwijs te volgen waarbij ik gedurende een volledig schooljaar voor de klas mocht staan en leerlingen met gedrag-en emotionele problematieken mocht bijstaan. Het was een enorm intens jaar waarin mijn rugzakje alleen maar groeide alsook de passie voor het vak.

Werkervaring en interesses?

Momenteel mag ik al zes jaar deze geweldige job uitoefenen. Ik ben zelfstandig logopedist en ik maak al vier jaar deel uit van de groepspraktijk Logopedie Pajottenland. Dagelijks mag ik met zowel kleuters als lagere/middelbare schoolkinderen werken en begeleid ik hen met leer-, taal-, articulatieproblemen en myofunctionele problemen. Door de jaren heen groeide mijn passie voor deze problematieken.

Bijscholingen en cursussen?

Ik school me voornamelijk bij in taal- en leerstoornissen zodat ik deze kinderen therapie op maat kan geven.

MORGANE WALRAVENS

Studie en opleiding?

Ik (°2001) studeerde in 2022 af te Gent aan de Hogeschool als logopedist.

Na mijn studies ging ik direct aan de slag in een buitengewoon basisonderwijs type 5. Hier deed ik heel wat ervaring op door te werken met kinderen met een individueel revalidatieprogramma.

Werkervaring en interesses?

Vanaf 2024 werk ik als zelfstandige logopedist, waar ik kinderen met leer-, taal- en voedingsproblemen behandel. Daarnaast ben ik sinds 2022 actief in een centrum voor ambulante revalidatie om de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen te optimaliseren.

Bijscholingen en cursussen?

Ik school me regelmatig bij binnen de domeinen taal, leer en voeding. Daarnaast volgde ik een opleiding voor logopedie bij kinderen met ASS en een normale begaafdheid.