Typtien

Typ 10 is voor alle andere kinderen die op een leuke, interactieve, persoonlijke methode blind willen leren typen. Het wordt aangeboden voor élk kind vanaf 9 jaar.

  • Kinderen met fijnmotorische problemen hebben het vaak heel moeilijk om te schrijven. Werken op een computer zou een hulp kunnen zijn, maar daarvoor moeten ze blind kunnen typen.
  • Kinderen met dyslexie mogen in de klas vaak gebruik maken van speciale softwareprogramma’s zoals Sprint. Dat kan echter alleen als ze blind kunnen typen.
  • Kinderen met psychomotorische problemen zoals DCD, dyspraxie of lateralisatieproblemen kunnen (vaak) niet met een klassieke dactylo methode aan de slag. De tijdsdruk en het behalen van een bepaald aantal aanslagen per minuut vormen voor hen een te hoge drempel tijdens het leerproces.
  • Kinderen die een grote nood hebben aan structuur zoals kinderen met ASS, ADHD.
Filmpjes op website