Preverbale vroegbegeleiding

Begeleiding bij spraakstoornissen

Eet- en drinkproblemen.

Foutieve mondgedragingen.

Taalontwikkelings-stoornissen

Allerlei leerstoornissen

Algemene logopedie

Je kan hiervoor bij mij terecht voor therapie en begeleiding bij baby’s, kinderen en volwassenen.

De tarieven

De tarieven voor deze behandelingstechnieken zijn vastgelegd door het RIZIV. Deze honoraria zijn van toepassing vanaf 1 november 2020.

Prestatie Honorarium Gewoon verzekerd Verhoogde tegemoetkoming
Terugbetaling Remgeld Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting 32,83 EUR 25,33 EUR 7,50 EUR 29,83 EUR 3,00 EUR
Evolutiebilan 46,80 EUR 35,80 EUR 11,00 EUR 42,30 EUR 4,50 EUR
Individuele zitting van minimaal 30 minuten Op school 27,09 EUR 21,09 EUR 6,00 EUR 23,60 EUR 2,00 EUR
Buiten de school 28,04 EUR 22,54 EUR 5,50 EUR 24,50 EUR 4,00 EUR
Individuele zitting van minimaal 30 minuten 56,32 EUR 45,32 EUR 11,00 EUR 48,72 EUR 4,50 EUR

Indien u aangesloten bent bij het ziekenfonds kan u in aanmerking komen voor terugbetaling door het ziekenfonds. Je kan op een terugbetaling van 75% van het honorarium rekenen als de stoornis valt onder de verplichte ziekteverzekering. Indien dit niet het geval is, kan je vaak beroep doen bij de aanvullende verzekering.